Jan Paweł II


Po śmierci papieża, wielu duchownych przedstawicieli Watykanu, a także wielu wiernych oraz w mass mediach zaczęto dodawać mu nowy przydomek nazywając go Janem Pawłem Wielkim. Tylko trzech papieży w historii Kościoła katolickiego nosiło taki przydomek (Leon I, Mikołaj I i Grzegorz I).


+-----------------------------------------------+
|           |Me   Ve    |Su   Mo    |           |
|           |Ke         |HL         |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|-----------+-----------------------+-----------|
|           |                       |Ju   AL    |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|-----------|         Rasi          |-----------|
|           |                       |Sa   Md    |
|           |                       |Gk         |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|-----------+-----------------------+-----------|
|GL         |           |As   Ra    |MaR        |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
+-----------------------------------------------+

+-----------------------------------------------+
|Mo         |Ra         |           |HL         |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|-----------+-----------------------+-----------|
|Su         |                       |Sa   GL    |
|           |                       |Gk         |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|           |        Navamsa        |           |
|-----------|                       |-----------|
|           |          D-9          |           |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|           |                       |           |
|-----------+-----------------------+-----------|
|Ju         |As   Me    |Ve   Ke    |MaR  AL    |
|           |           |Md         |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
+-----------------------------------------------+

Yoga Varga Planeta w aspekcie
Rezultaty Definicje yogi
Hamsa D-1 Ju
Duchowny, religijny, wielki autorytet
Jowisz w kendra w moolatrikona lub w egzaltacji
Vosi D-1 Me, Ve
Zręczny, uczynny, wspaniałomyślny, uczony.
Planety inne niż Księżyc w 12-tym od Słońca
Anaphaa D-1 Me, Ve
Komforty w życiu, dobry charakter, ładny wygląd
Planety inne niż Słońce w dwunastym znaku od Księżyca
Paasa D-1 Naabhasa yoga
Rozmowny, kontrowersyjny
Siedem planet w 5 rasis
Amala D-1 Ju
Tylko korzystne w dziesiątym od lagna/Księżyca
Wirtuoz, posiadający dobrą pozycję oraz materialne bogactwo,
kosztowności, zbytki, wykwintny rodzaj upodobań
Chaamara D-1 Me, Ju, Ve
Dwie korzystne planety w domu 7, 9 oraz 10.
Długowieczny, uczony, elokwentny, orator, wykształcony w wielu dziedzinach sztuki
Bheri D-1 Ve, Ju, Ve, Me
Jowisz, Wenus i władca lagna wzajemnie w kendras, silny dziewiąty władca
Bogactwo, dobry los, dobry ojciec i opiekun, sława i rozgłos,
wielkiego charakteru, wirtuoz, religijny
Tapaswi D-1 Ve, Sa, Ke
Wenus, Saturn Ketu razem lub w aspekcie
Tapasya (wyrzeczenie, asceza), jest oddany i bezinteresowny
Hara D-1 Mo, Me, Ve
Szczęśliwy, wykształcony, pobłogosławiony bogactwem i dziećmi.
Korzystne w domu 4, 9 i 8 od władcy 7
Trilochana D-1 Su, Mo, Ma
Słońce, Księżyc i Mars wzajemnie w konas
Człowiek, który pokonuje wielką liczbę przeciwników,
bogaty, inteligentny, mądry, roztropny, długowieczny
Saraswati D-1 Me, Ju, Ve
Merkury, Jowisz i Wenus w kendras/konas/drugim,
Jowisz w wzajemnie/egzaltacji/przyjaznym znaku
Bardzo uczony, zręczny, wprawny, zdolny, inteligentny,
mądry, roztropny, słynny, sławny, znany, dobrze znany i szanowany
Raja/Lakshmi D-1 Ve, Me
Szczęśliwy, dokona wielkich rzeczy i uzyska wysoki status społeczny
oraz poziom życia
Spełnienie osiągnięcia bogactwa.
Koniunkcja, aspekt i wymiana pierwszego lub dziewiątego władcy
Rajayoga D-1 Ma, Me
Pomyślność, wysokie osiągnięcia, wysoki status społeczny i poziom życia.
Koniunkcja, aspekt i wymiana władcy kendra lub kona
Yogakaraka D-1 Sa
Pomyślność, wysokie osiągnięcia, wysoki status społeczny i poziom życia.
Planety w kendra oraz kona
Maha Yogada D-1 Su
Władza, bogactwo oraz wysokie stanowisko.
Zrzeszenie z lagną, oraz GL i HL (przez aspekt, koniunkcję albo posiadanie)
Maha Yogada D-1 Mo
Władza, bogactwo oraz wysokie stanowisko.
Połączenie z lagną, oraz GL i HL (przez aspekt, koniunkcję albo posiadanie)
Yogada (GL) D-1 Ve
Siła autorytetu
Zrzeszenie z lagną, oraz GL i HL (przez aspekt, koniunkcję albo posiadanie)
Yogada (GL) D-1 Ra
Siła autorytetu
Zrzeszenie z lagną, oraz GL i HL (przez aspekt, koniunkcję albo posiadanie)
Viparita Raja Yoga D-1 Ve, Me
Władcy ósmego i dwunastego w koniunkcji lub samasaptaka
Sukcesy po przeciwnościach losu, niepowodzeniach lub stracie bliskiej osoby